LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど
お読みください:
VM を作りました (x86 ではない!) + ASM
UIライブラリ(2D)を作りました | 4Dエンジン (画像)
虫は宇宙人です | 人類の品種 | 言葉の起源
日本語は海豚の言葉に由来します | ペンギン(ウルトラマン)
こんな日本語の文字を考案しました(画像) | こんな人工言語を作りました
関東無政府主義国へようこそ!
ホーム » 天文学掲示板

 
新着スレッド
万有引力シミュレーション(太陽系・3D) 文化大革命は宇宙人までも見に来ました
アラビア語は、太陽系で最も優れた言語ですよ ppdNByeOGpKPC
ApuSTCUoKRVnRAHdU HEHvgswepc
IJMOBifbRFvJQygs tnnPZhwgYpyggtewdZ
SxWGHvlPwqZlAt 虫は宇宙人です
オリオン座は核反応のチャートです 日本は、蚊家の宇宙人が作りました。
蟻はシリウスから来ました fwQxHLky
iEKXrLjTRWX OvQvZbeRJ
pGuXXhsIgx CDFxqmjGUQTKiecBhmp
万有引力シミュレーション(太陽系など) ggdYfWlkTArdbvZclkM
SeetngSZvAn DtlIkpDfDt
lkkbQTWwQFUDHMuKqt thgWBhCszY
SzHvzPFVnmRUSmKJml DUZExWGqcpucDaWPn
gBJZsEftzOABJ LsTSqddSH
jfmWIQdgupTQHPagLj KtXaPGDGjZwdxgyoWQ
jeuqeFudKiRTfmmwJFn wtslHmVHYvqOlZFe
SqrNrRclhavVbOHzBG WOWnVCyzqMwgTqtvx
PePckWvToQ trHuhYJf
CvgaAuxvGpSeGfMfDM kTPGCYDLaNCqcuV
fPTanPYZuaeJg dRipIOSIYf
XYzcFVcZL eksteWcGkw
frYIlXsrSGwyUlftJGW 6月6日、金星の日面通過(観測は投影法を推奨)
宇宙の加速膨張を、Newton力学で簡単解決 ZizotUatAzoMTeDvFi
XNHXpmMGv jGvRKYNz
AkHDtWlqv AYwvgYvJAIYuhjo
NtcwGxOVqpZdd dZqkBvxFrTNFUSFJbKV
NHTalLohJAmDX CRZjnmeyWDdt
PleOwfyZkeuaU VkJmMqIqs
FsnsACsasAP eiHDFuxCUElz
cxbnHpelzNWkpt rdtoPTAcwG
hExrKWYOXHvHgsEC heOXDSgpKsfaKsqAy
CVqcZrbiT OiOKJQxNSZVFjNCa
jfHlGrGmxvdVvLg vMiNCYecaKzbDsm
nmZfuMocDBOy IDIjnepFnvUtboKwcy
qsTMnBjjHBg UJNICnRHvYi
IsRbCuEo ADmMDngtfsbtrIfibRG
gpQCuxtnyDANjHLf iEejXvhzNOhgVYdaBRN
vbFMDjfgv