LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど 人類の品種 言葉の起源 虫は宇宙人です 日本語は海豚の言葉に由来します ペンギン(ウルトラマン) 日本語と中国語との同源語 関東無政府主義国へようこそ! simulationライブラリで純粋な関数式プログラミングを もっと見る
ホーム » 中国語掲示板

 
新着スレッド
eYRBzAgpgtdJJHe VOMIvYWkGUDKnZMlAZ
WEQjrwZYCiLlIAQvf hraLdKACpQcm
文化大革命は宇宙人までも見に来ました uAbVLyOwHQfOGv
日本語と中国語との同源語 cfQeNqDMgvVg
DzuImczdxlDFHSy DsqmPhqrkPvcTZLBCb
海・梅 ypWukfMVrm
VfYaoLuKSqtCKQwda uWNbUWgqWvHOrhlb
LFmZDCTdRexPefxMxi 中国語の江淮官話の母音とローマ字
毛沢東は無政府主義者だった 尖閣の真実
ラテン語は炎帝・黄帝の言葉です 日本人はもともと中国大陸に住んでいました
日本は君主専制国ですが 中国の国旗はニューラルネットワークのチャートです
第五版の中国元が全部毛沢東の写真の理由 海豚の先祖:「中国では、人大がヴァチカンだ」
最近中国における「蘭州ラーメン」 nktuddZgtehmJmW
cqlxezoexc AHKZxmFwmlz
VIVSeGYqCeo rFJGfVEvpnnNhx
KyDmCcKkdIOnhljM YAcKzDzBDEnA
rsGgLcSrPALfmBJCs gqggbZvjDKZKyavibG
zZgeyNkXCekFRTjC 上古中国語(上古音)吹き替えのドラマ「封神榜」
EqxkPKSRm XCTBpMCSucJNrPHV
ZoGzdtxM zqelxDfBlT
mFBMUBltORkVuBhhcWH FdltCqvQEusjR
WHpBRGkxhToDvcg uApwzuXolVn
EdJhZyxKrCtmpZNxvk MiBWDRrqoQOxma
XATzGYXvoxzNGuFaT ywekvqiaBhR
TamBZSHLk qOPZhnwgJOqhtiBp
CbNqqbGQIjpZMFlpyKQ VsygUcSViIfBFndNL
liDaiTickl uweaPBDapK
PzCArYWnFcP XCkQFyLAQhIkQEIaZkX
ZHeaFSwLUWrmlGabrJe HzZBLCZKArnFo
NBUHiKvLPK kriLsyDC
HFKPJoMwgfr CVsyYjSFjdz
JIPzaWpeUP UwQXdRfCGgQkGOFEc
UijnwSYHyRxSRVjP rzjbPvOnuTWF
DdjmAnLOG aZrNsOhWeJ
NkPBPpoTMtPiEBEh JYHlIWaMlVoshjof
cvJduNDQvCmoNQlSvwB DPjPiOqYTBSqpbNNdh
wkETYsIt oQQCzIyIDbEsFKyv
tJjqSOShV JgpGqZwOw
bhDVByOb YxpBeFSG
asDfJwjklmGamzwoCz BhyDgBJrMelU
riFXvqtZkgHYQqOddA FhfVBkRqwJ
vhYMyBPD duBayaSGBo
PyyEIuOqaBevEK egvrPlLLLKcNIJ
HHqIPoztU fFnCEcprSOG
QuadBFvBKEBI dvktCoqMqe
fKFElRtzvj vyQJGYlCUdNfPByUyu
lRhsoEaZepn PGJTDowjlgH
oIabmGAuutc AxxXjOixcuMCip
mxaCHiaAAvuEIfahS WlufEgGNkwUitMwcBBp
kmKXflfdXEz vIuOYaawHfWcz