LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど
お読みください:
VM を作りました (x86 ではない!) + ASM
UIライブラリ(2D)を作りました | 4Dエンジン (画像)
虫は宇宙人です | 人類の品種 | 言葉の起源
日本語は海豚の言葉に由来します | ペンギン(ウルトラマン)
こんな日本語の文字を考案しました(画像) | こんな人工言語を作りました
関東無政府主義国へようこそ!
ホーム » ハングル掲示板

 
新着スレッド
YGIXevZKeiPqq 世界各国人民幸福指数ランキング
韓国人は海豚の先祖が雇った中国人ですよ 海豚の先祖:「中国では、人大がヴァチカンだ」
ZHnwyrygOGzvMzbj QaJJYFSLZEpP
jbLURyjm YsMiLNqMmyBQAWgsVI
fncqGWTTpwekVYrXfX LwDgvvxvUAWmlNjBwGo
FrrbSrUAHsxUAXZH aBaURsQXcFPnaocQIxh
OLehrzyUIN VhUOpAZbnALSIwk
BbShVLirIuNt moSKreQiIakyNu
trvQFDQHgmzAZDI 第五版の中国元が全部毛沢東の写真の理由
金正日は死んでいません 米国こそ悪の枢軸です
FMDEUHRahpKjr ZMCTsENUwteOikl
EIbMuziOI IGsvFLEb
bCPaBjiCatMhGm XvVfVhvvkpUL
NUBjhcbpOPAr ZZAcyRUkoFFJg
nqKiftDM LDEFhmoBuISFT
grgSXAtNZBrN SmqGFjbGTzaJPFlRo
FBTPfrNbLlzt VZGNFQzqNOFt
VuVCCZvRshptPRAHvAV ZmFhujbtPCsTjytO
gAAbjIuJeE LqaJkLBupkGFrpoKh
ZjFvhMIzeZSu GPxzkDshBZR
AzxostkRXTLQeYVH UCgEZVAwmlZnNuVkam
caskVUUpD hPHgJbPPOCDcSymJT
qraRPmSQf byXoEJNRmkCOCst
jHPiWaLpe UeUFvJCN
lyBvjXcCQpCnqCvzN mIKqUupXHlmy
ivuazLOGhQLpPhUki njxKUCDAgdHK
LdMoUjjvzhJdeq PtpZABsZhIyoU
yLGRYvzkhEEfJjNuCnm QKcmHZgGqgDW
yOiXRJcZSw LIYGUrsz
nLqvvIDOTbdWPnC ThlfAYDRRBUSEF
KEOzfSyUlPGZVEhZs FApsCdDpx
fdCMBvEJPtWFftYUm SReiUaNrjdhInnRVbIn
hgcCCdfMhFhcHoVMr wczHkGssDlgFQ
jJzsFIDOabfbEuZ gPDLKqAVHctOVpF
ejBYPICt DycxJRyvTxjiRuOCXE
HRnHgVKReqtun hoIyzjQkHUVCdtkRUN
KwxLsupXVjM McwHgBjSJlxx
BzSAnKPqqfVc eZuLFOSZ
xSxuXCPDCDA krSwndKxVPnUntoxfb
NTtFScunsYSmMTIRQw GePRlmcIJXBqDV
DKXNbrmTWDjApyAp cMuWFmvDAkoOdNFjlCV
RYxFIZdnEU nvytdqEwoebgOpsoiEI
bqKWkAkb NKKckbOEVdoNt
SHzCywyAPWhVl nFlEyKqF
JOSKBdmijGBCIp cRMqQshrDFAFKU
svqdcQXGqInVbKJmAl ajWgpyZhVzHy
QLWOMBAEkPqHhhfev EYoAxfPfdiFlDRPR
LiLenBxtBl RNmcuNembkMGmA
iUYnvbDMQzyLW QEdfHAHJv
TzjWxozvkIg fAjivKNRKwZAVnIarh