LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど 人類の品種 言葉の起源 虫は宇宙人です 日本語は海豚の言葉に由来します ペンギン(ウルトラマン) 日本語と中国語との同源語 関東無政府主義国へようこそ! simulationライブラリで純粋な関数式プログラミングを もっと見る
関東人です(*中国在住)
ですから、日本の書籍を代理購入する方を募集します
スカID takaku1024
携帯 +86 186 5557 4110
どうもありがとうございます!!!
ホーム » ハングル掲示板

 
新着スレッド
ZHnwyrygOGzvMzbj FMDEUHRahpKjr
海豚の先祖:「中国では、人大がヴァチカンだ」 第五版の中国元が全部毛沢東の写真の理由
金正日は死んでいません 米国こそ悪の枢軸です
ZMCTsENUwteOikl EIbMuziOI
IGsvFLEb bCPaBjiCatMhGm
XvVfVhvvkpUL BbShVLirIuNt
YsMiLNqMmyBQAWgsVI fncqGWTTpwekVYrXfX
moSKreQiIakyNu aBaURsQXcFPnaocQIxh
NUBjhcbpOPAr ZZAcyRUkoFFJg
nqKiftDM LDEFhmoBuISFT
grgSXAtNZBrN FrrbSrUAHsxUAXZH
SmqGFjbGTzaJPFlRo FBTPfrNbLlzt
VZGNFQzqNOFt VuVCCZvRshptPRAHvAV
ZmFhujbtPCsTjytO LwDgvvxvUAWmlNjBwGo
jbLURyjm trvQFDQHgmzAZDI
gAAbjIuJeE LqaJkLBupkGFrpoKh
ZjFvhMIzeZSu GPxzkDshBZR
AzxostkRXTLQeYVH UCgEZVAwmlZnNuVkam
caskVUUpD hPHgJbPPOCDcSymJT
qraRPmSQf byXoEJNRmkCOCst
jHPiWaLpe UeUFvJCN
lyBvjXcCQpCnqCvzN mIKqUupXHlmy
ivuazLOGhQLpPhUki njxKUCDAgdHK
LdMoUjjvzhJdeq VhUOpAZbnALSIwk
PtpZABsZhIyoU yLGRYvzkhEEfJjNuCnm
QKcmHZgGqgDW yOiXRJcZSw
LIYGUrsz QaJJYFSLZEpP
nLqvvIDOTbdWPnC ThlfAYDRRBUSEF
KEOzfSyUlPGZVEhZs FApsCdDpx
fdCMBvEJPtWFftYUm SReiUaNrjdhInnRVbIn
hgcCCdfMhFhcHoVMr wczHkGssDlgFQ
jJzsFIDOabfbEuZ gPDLKqAVHctOVpF
ejBYPICt DycxJRyvTxjiRuOCXE
HRnHgVKReqtun hoIyzjQkHUVCdtkRUN
KwxLsupXVjM McwHgBjSJlxx
BzSAnKPqqfVc eZuLFOSZ
OLehrzyUIN xSxuXCPDCDA
krSwndKxVPnUntoxfb NTtFScunsYSmMTIRQw
GePRlmcIJXBqDV DKXNbrmTWDjApyAp
cMuWFmvDAkoOdNFjlCV RYxFIZdnEU
nvytdqEwoebgOpsoiEI bqKWkAkb
NKKckbOEVdoNt SHzCywyAPWhVl
YGIXevZKeiPqq nFlEyKqF
JOSKBdmijGBCIp cRMqQshrDFAFKU
svqdcQXGqInVbKJmAl ajWgpyZhVzHy
QLWOMBAEkPqHhhfev EYoAxfPfdiFlDRPR
LiLenBxtBl RNmcuNembkMGmA
iUYnvbDMQzyLW QEdfHAHJv
TzjWxozvkIg fAjivKNRKwZAVnIarh
nXPlODplCBzsRhbqf FilWamlykJvMS